PRIVACY STATEMENT

Buitenplaats De Blauwe Meije Buitenplaats De Blauwe Meije, gevestigd aan Meije 300
3474 MD Zegveld (Utrecht), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Meije 300
3474 MD Zegveld (Utrecht)

Telefoon: +31 172685438
www.deblauwemeije.nl
info@deblauwemeije.nl

R. de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Buitenplaats De Blauwe Meije zij is te bereiken via info@deblauwemeije.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buitenplaats De Blauwe Meije verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze nieuwsbrief en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deblauwemeije.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Buitenplaats De Blauwe Meije verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Buitenplaats De Blauwe Meije neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buitenplaats De Blauwe Meije) tussen zit. Buitenplaats De Blauwe Meije gebruikt het volgende computerprogramma: Mailchimp (Nieuwsbrief en persberichten, mail progrogramma)

Delen van persoonsgegevens met derden
Buitenplaats De Blauwe Meije verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buitenplaats De Blauwe Meije gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nieuwsbrief@deblauwemeije.nl.

Buitenplaats De Blauwe Meije wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buitenplaats De Blauwe Meije neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nieuwsbrief@deblauwemeije.nl
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Verzenden van onze nieuwsbrief
Buitenplaats De Blauwe Meije bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, namelijk u een nieuwsbrief te kunnen sturen.