Leo van der Vlist

Kunstschilder Leo van der Vlist. Herkenbaar & eigentijds impressionisme uit het Groene Hart van Holland

Leo van der Vlist Nieukoopse plassen, de KwakkelbrugIn navolging van de grote schilders uit het Hollands Impressionisme van de late 19e eeuw, de zogenaamde ‘Haagse School’, werkt hij graag ‘en plein air’ (schilderend in de buitenlucht) om de atmosfeer en het licht van de natuur in één keer in olieverf te vangen.

Leo is naast een begaafd schilder van Hollandse taferelen ook molenaar op de molen van de Weijpoortse polder te Nieuwerbrug.

Meer info over Leo of
kijk op zijn  Facebook Leo van der Vlist pagina