Anke van Luyt

Anke van Luyt, Maniera         ‘Match your Message’

Kleding is een communicatiemiddel; u kunt zelf bepalen wat u anderen laat “lezen”

We stappen onbewust op mensen af, van wie we op grond van hun uitstraling denken dat de kennismaking interessant kan zijn. We gaan er impliciet vanuit dat de buitenkant informatie verschaft over de binnenkant. We hebben niet de tijd om ons persoonlijk in iedereen die we ontmoeten te verdiepen, we baseren daarom onze keuzes op basis van het ”beeld” dat de ander oproept. Hierbij maken we gebruik van de informatie die het makkelijkst beschikbaar is; uw uiterlijke verschijningsvorm! Deze heeft enorm veel impact op onze gedachten, gevoelens en gedragingen ten aanzien van u en is het moeilijkste te veranderen.
Vaak weten we zelf niet elk beeld we neerzetten en vooral niet door welke aspecten dit beeld tot stand wordt gebracht.

Het ontbreekt ons dikwijls aan “technische” kennis om de juiste conclusies te trekken.

Is uw uitstraling professioneel of niet, betrouwbaar of niet? Om dit te kunnen bepalen zult u moeten weten hoe we het uiterlijk “lezen:” In deze interactieve masterclass nemen we u aan de hand van beeldmateriaal en oefeningen mee in de taal van het professionele uiterlijk, onder het motto: ”Hoe ziet u zichzelf, hoe zien anderen u en hoe wenst u gezien te worden?”.Het ontbreekt ons dikwijls aan “technische” kennis om de juiste conclusies te trekken.

Laat in het vervolg uw uiterlijke verschijningsvorm boekdelen spreken over uw gevoel van eigenwaarde, kwaliteit, professionaliteit, betrouwbaarheid, kennis en kunde; vanaf nu gaat u bepalen HOE u gezien wilt worden!

Anke van Luyt

Anke van Luyt

 www.maniera.nl

Voor meer informatie neem contact op met, Anke van Luyt of  De Blauwe Meije